Vakantie Bijbel Club

In de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen wordt sinds enkele jaren op initiatief van de
Hervormde gemeente een Vakantie Bijbelweek georganiseerd welke wordt bezocht door zo’n 100
kinderen. De organisatie wordt door de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk gezamenlijk
gedragen.

Tijdens deze dagen willen we zoveel mogelijk kinderen op een ontspannen manier (meer) bekend maken
met de Bijbel, het Woord van God. De Vakantie Bijbel Club is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
(groep 1 tot en met groep 8). De activiteiten van de Vakantie Bijbel Club vinden plaats in en rondom een
tent op de ijsbaan aan ’t Stikske te Zuilichem.

Voor meer informatie:
Anja van Steenbergen-Schlingmann
Telefoon : 06-51107041
Email : anja.vsteenbergen@gmail.com
Website : www.vakantiebijbelclubzuilichem.weebly.com
Email : vbczuilichem@gmail.com