Catechese

Bijbels onderwijs aan de jeugd is een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. Ouders hebben immers
bij de Heilige Doop hun ja-woord gegeven. Daarbovenuit wil de HEERE in Zijn trouw als Verbondsgod door
de geslachten heen werken en Zijn genade ook aan de jongeren van de gemeente schenken. Aan het
begin van het winterseizoen worden alle ouders opgeroepen om hun kind voor catechisatie op te geven
bij de predikant.

Op de catechisatie wordt onderwijs gegeven in het leren en begrijpen wat God door middel van Zijn
Woord, de Bijbel, tot ons te zeggen heeft en wat samengevat is in de (apostolische en gereformeerde)
belijdenisgeschriften van de kerk.

Een eigen Bijbel meebrengen is een goed idee want het is altijd goed om als jongere zélf een Bijbel te
hebben! Er zijn echter ook Bijbels aanwezig.
Doel van de catechisatie is dat catechisanten komen tot persoonlijke belijdenis van het geloof en het jawoord van hun ouder(s) bij de doop voor eigen rekening nemen omdat ze niet zonder de Heere verder
kunnen en willen leven.

De catechese wordt door de predikant verzorgd op:
Dinsdagavond 18.30 uur – 19.15 uur : Groep 1 – leeftijd 10 – 15 jaar
Dinsdagavond 19.15 uur – 20.00 uur : Groep 2 – leeftijd 16 jaar en ouder

Belijdeniscatechisatie wordt eveneens door de predikant verzorgd, op dinsdagavond in de pastorie vanaf
20.00 uur. Ook de groep oudere gemeenteleden die nog nooit belijdenis heeft gedaan, is van harte
welkom op de belijdeniscatechisatie! Belt u gerust met uw predikant om hierover te spreken.