Catechese

Bijbels onderwijs aan de jeugd is een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. Ouders hebben immers bij de Heilige Doop hun ja-woord gegeven. Daarbovenuit wil de HEERE in Zijn trouw als Verbondsgod door de geslachten heen werken en Zijn genade ook aan de jongeren van de gemeente schenken. Aan het begin van het winterseizoen worden alle ouders opgeroepen om hun kind voor catechisatie op te geven bij de predikant. Op de catechisatie wordt onderwijs gegeven in het leren en begrijpen wat God door middel van Zijn Woord, de Bijbel, tot ons te zeggen heeft en wat samengevat is in de (apostolische en gereformeerde) belijdenisgeschriften van de kerk. We gebruiken op dit moment de catechesemethode Reflector. Een eigen bijbel meebrengen is een goed idee want het is altijd goed om als jongere zèlf een bijbel te hebben! Er zijn echter ook bijbels aanwezig. Doel van de catechisatie is dat catechisanten komen tot persoonlijke belijdenis van het geloof en het ja-woord van hun ouder(s) bij de doop voor eigen rekening nemen omdat ze niet zonder de Heere verder kunnen en willen leven.

De catechese wordt gegeven in het Verenigingsgebouw “De Poort” op:

  • Maandagavond 19.15 uur – 20.00 uur : Groep 1 – leeftijd 12 – 14 jaar
  • Maandagavond 20.15 uur – 21.00 uur : Groep 2 – leeftijd 15 jaar en ouder

Belijdeniscatechisatie vindt in principe elke donderdagavond plaats in de pastorie vanaf 20.00 uur.

Er is altijd overleg mogelijk over een andere avond. Samen kijken we dan wat de mogelijkheden zijn. Ook de groep oudere gemeenteleden die nog nooit belijdenis heeft gedaan, is van harte welkom op de belijdeniscatechisatie! Belt u gerust met uw predikant om hierover te spreken.