Vorming en toerusting, algemeen

Bij vorming en toerusting gaat het om Jezus Christus en Zijn Woord. Het gaat er hierbij dus niet om dat we
alleen verstandelijk wijzer worden, maar dat de Heilige Geest ons meer en meer laat zien wie de rijke
Christus is voor ons. Het hoort bij een christelijke gemeente om actief deze werking van de Heilige Geest
te verwachten (Handelingen 2:42). Dit kunnen we doen o.a. door middel van bijbelse toerusting over de
kernpunten van ons geloof.

Bijbelkring
De Bijbelkring is laagdrempelig waarbij we samen met de predikant nadenken over wat de Bijbel vandaag
te betekenen heeft. Alle ruimte is er daarbij voor de eigen vragen en de eigen inbreng. Een mooie manier
om op een eigen tempo en wijze kennis te maken met wat het geloof inhoudt. Iedereen is daarbij van
harte welkom, niemand uitgezonderd. In de kerkbode wordt de Bijbelkring aangekondigd, houd die dus in
de gaten.

Contact : Ds. J.N. Zuijderduijn
Telefoon : 0418-645670 of 06-39784828
Email : jnzuijderduijn@solcon.nl

Gebedskring
Met regelmaat vindt er in de gemeente in kringverband een gebedssamenkomst plaats waarbij
gezamenlijk wordt gebeden en gedankt voor het gemeentewerk en andere onderwerpen die ter sprake
komen. De gebedskring komt samen bij de deelnemers thuis. Via Whatsapp wordt gecommuniceerd over
adres en datum van de samenkomst. Als u of jij belangstelling hebt neem dan contact op met Arjan
Hovestadt of Johan van Spronsen.

Arjan Hovestadt
Telefoon : 06-27569326
Email : arjanhovestadt@hotmail.com

Johan van Spronsen
Telefoon : 0418-672619 of 06-10570451
Email : johan-erna@hetnet.nl

Contactmiddag
Eén keer per maand op woensdagmiddag vanaf 14.30 uur komt de contactmiddag samen in kerkelijk
centrum De Poort. Het doel hiervan is de onderlinge ontmoeting rondom het Woord van God. Veelal
wordt er iemand uitgenodigd die iets vertelt over allerlei onderwerpen zoals de pracht van de natuur, de
eigen geschiedenis van Zuilichem en omstreken, maar ook christelijke stichtingen die over hun werk
komen vertellen. Iedereen die wil komen, is van harte welkom.

Contact:
Johan van den Bogerd
Telefoon : 0418-672742 of 06-12736686
Email : johanvandenbogerd28@gmail.com

Cato van den Bogerd-de Greef
Telefoon : 0418-672742 of 06-21570818
Email : catovdbogerd@hotmail.com