Heilige Doop

  • In onze gemeente worden zowel volwassenen als kinderen gedoopt.
  • Volwassenen als zij nog niet als kind gedoopt zijn. Zij doen eerst belijdenis van hun geloof.
  • Kinderen als zij binnen de christelijke gemeente geboren worden. Zij worden verwacht later geloofsbelijdenis te doen.

De kinderdoop is dus het uitgangspunt in onze gemeente.

  • De kinderen van onze gemeente krijgen het teken van Gods genadeverbond omdat God hen Zijn Beloften met een teken erbij wil geven. Dat teken van Gods genade willen wij onze kinderen niet onthouden.
  • In onze gemeente is er niet de mogelijkheid om de Heilige Doop een 2e keer te ontvangen. Als de Heilige Doop verleend is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan is deze voor eeuwig geldig.
  • Wij onderstrepen dat de Heilige Doop geen vrijblijvende zaak is. Elk gedoopt gemeentelid wordt door de Heilige Doop door God opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid (zie Doopformulier). Onze schuldige zwakheid die ons daarbij belemmert, wil God genadig wegnemen – óók daarvan is de Heilige Doop een garantie.

Overdopen

Bovenstaande betekent dat wij niet achter de ‘overdoop’ of ‘een 2e keer dopen’ staan. De Bijbel kent wél verschillende situaties waarin gedoopt wordt, maar geen verschillende soorten doop. Wij zijn geroepen ‘tot één Heere, één geloof, één doop’ (Efeze 4:5).

Wij zullen echter iemand die een andere mening is toegedaan niet uit de gemeente weren. Wel hebben we de volgende grenzen met elkaar afgesproken:

  • Wie de kinderdoop afwijst of tot overdoop besluit, kan in onze gemeente geen ambt bekleden.
  • Verder kan deze persoon leidinggeven in de gemeente, mits deze daarbij niet actief zijn / haar afwijkende standpunt verspreidt.
  • Het Heilig Avondmaal is niet gesloten voor gemeenteleden met een andere overtuiging m.b.t. de Heilige Doop, omdat het geen zonde betreft die om censuur vraagt.