Zondagsschool Abia

De zondagsschool is bedoeld voor kinderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. We willen de
kinderen bekend maken met Gods heilsdaden, in het bijzonder met Gods reddend handelen in Jezus
Christus, opdat de kinderen tot geloof komen. De zondagsschool wordt gehouden op zondagmiddag van
14.00 uur tot 15.00 uur in kerkelijk centrum De Poort. Er is één groep waarin alle kinderen van 4 tot en
met 12 jaar welkom zijn.

Het zondagsschooljaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Tijdens het zondagsschooluur beginnen we met
het zingen van psalmen en/of liederen en gebed. Daarna vertellen we het bijbelverhaal en doen een
verwerking die bij het bijbelverhaal hoort. Soms doen we een spel. We zingen nog psalmen en liederen en
sluiten af met gebed.

Het bestuur van de zondagsschool voor meer informatie:
Arjan Hovestadt
Telefoon : 06-27569326
Email : arjanhovestadt@hotmail.com

Diana Penning-van Horssen
Telefoon : 06-49497466
Email : dianavanhorssen@hotmail.com