College van kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters voert het rentmeesterschap over de materiële zaken van de gemeente
zoals o.a. de kerkelijke gebouwen en de financiën van de gemeente. Ook draagt het college zorg voor het
traktement van de predikant. Daarnaast behoort tot de taken het bijhouden van de registers en de
archieven van de gemeente.
Een meerderheid van het college bestaat, overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland, uit ouderlingen-kerkrentmeesters. Deze ambtsdragers dienen, naast de zorg voor de materiële
instandhouding, de gemeente met een voluit geestelijke roeping om mede zorg te dragen voor het
geestelijk welzijn van de gemeente.

Contact- en correspondentieadres:
College van kerkrentmeesters Hervormde gemeente Zuilichem, p/a Waaldijk 65, 5305 CC Zuilichem
Telefoon : 0418-592700 of 06-51286165
Email : vanwijkaart@gmail.com
Bankrekening : NL70 RABO 0310 3026 68 t.n.v. Hervormde gemeente Zuilichem