Huwelijksbevestiging

De aanstaande bruidsparen worden verzocht zo vroeg mogelijk contact te zoeken met de predikant. Er worden voorafgaande aan de trouwdienst één of meerdere gesprekken gevoerd waarbij onder andere aandacht is voor bijbels onderwijs m.b.t. het huwelijk vanuit het huwelijksformulier. Daarnaast worden ook andere zaken doorgenomen.

Het a.s. bruidspaar draagt zorg voor het regelen van een koster en organist(e). Aanbevolen wordt om de koster van onze gemeente, de heer N.D. Kroon, telefoon 673310 te benaderen. In de keuze van de organist(e) bent u vrij.

Voor gebruik van het kerkgebouw wordt aan gemeenteleden behorende tot of welke na hun huwelijk gaan behoren tot de Hervormde Gemeente van Zuilichem geen vergoeding in rekening gebracht. De collecte die tijdens de huwelijksdienstdienst wordt gehouden is bestemd voor het college van kerkrentmeesters ter bestrijding van de onkosten.

Aan het bruidspaar wordt namens de kerkenraad door de ouderling van dienst een huwelijksbijbel aangeboden. Voorafgaande aan de huwelijksdienst wordt aan het bruidspaar de keuzemogelijkheid geboden of dit een huwelijksbijbel in de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling is.

Tijdens een huwelijksdienst is, naast het al aanwezige bruidsboeket, plaatsing van maximaal één boeket bloemen in de kerk toegestaan.

Het nemen van foto’s in de kerk is toegestaan, zij het uitsluitend vóór aanvang en ná afloop van de huwelijksdienst. Tijdens de huwelijksdienst is het nemen van foto’s niet toegestaan vanwege de storende factor.

Het maken van video-opnamen tijdens de huwelijksdienst is toegestaan, zij het uitsluitend vanaf de gaanderij die tijdens huwelijksdiensten voor kerkgangers wordt afgesloten.

Er mag van bruidsparen verwacht worden, dat de hele huwelijksdag ingericht zal worden in overeenstemming met de wil van God en tot Zijn eer.