Huwelijksbevestiging

De aanstaande bruidsparen worden verzocht zo vroeg mogelijk contact te zoeken met de predikant of de
scriba. Er worden voorafgaande aan de trouwdienst één of meerdere gesprekken gevoerd waarbij onder
andere aandacht is voor bijbels onderwijs m.b.t. het huwelijk vanuit het huwelijksformulier. Daarnaast worden ook andere zaken doorgenomen.

Het a.s. bruidspaar draagt zorg voor het regelen van een koster en organist(e). Aanbevolen wordt om één
van de kosters van onze gemeente, Appie van der Leij, telefoon 0418-673220 of 06-51637865, of André
van der Linden, telefoon 06-21916446, te benaderen. In de keuze van de organist(e) bent u vrij.

Voor gebruik van het kerkgebouw wordt aan gemeenteleden behorende tot of welke na hun huwelijk
gaan behoren tot de Hervormde gemeente van Zuilichem geen vergoeding in rekening gebracht. De
collecte die tijdens de huwelijksdienstdienst wordt gehouden is bestemd voor het College van
kerkrentmeesters ter bestrijding van de onkosten.

Aan het bruidspaar wordt namens de kerkenraad door de ouderling van dienst een huwelijksbijbel
aangeboden. Voorafgaande aan de huwelijksdienst wordt aan het bruidspaar de keuzemogelijkheid
geboden of dit een huwelijksbijbel in de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling is.

Tijdens een huwelijksdienst is, naast het al aanwezige bruidsboeket, plaatsing van maximaal één boeket
bloemen in de kerk toegestaan.

Het nemen van foto’s in de kerk is toegestaan, zij het uitsluitend vóór aanvang en ná afloop van de
huwelijksdienst. Tijdens de huwelijksdienst is het nemen van foto’s niet toegestaan vanwege de storende
factor.

Het maken van video-opnamen tijdens de huwelijksdienst is toegestaan, zij het uitsluitend vanaf de
gaanderij die tijdens huwelijksdiensten voor kerkgangers wordt afgesloten.

Er mag van bruidsparen verwacht worden, dat de hele huwelijksdag ingericht zal worden in
overeenstemming met de wil van God en tot Zijn eer.