Ontmoetingskring

De ontmoetingskring is een laagdrempelige huiskring waarbij we samen nadenken over wat de Bijbel vandaag te betekenen heeft. Alle ruimte is er daarbij voor de eigen vragen en de eigen inbreng. Een mooie manier om op een eigen tempo en wijze kennis te maken met wat het geloof inhoudt. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd, niemand uitgezonderd. In de kerkbode wordt de ontmoetingskring aangekondigd, houd die dus in de gaten.

Contactpersonen:

N.D. Kroon

0418-673310