Mannenvereniging Tot de Wet en de Getuigenis

In het winterseizoen komt de mannenvereniging op dinsdagavond om de 14 dagen samen vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur om te luisteren naar een bijbelgedeelte en dat samen te bespreken.

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Daarvoor ontvangt u dan ook het maandblad De Hervormde Vaan. De koffie kost € 0,65 per kop.

We geven u vijf redenen om de mannenvereniging te bezoeken.

  1. Om een belofte na te komen. Klonk daar niet eens uw ja-woord? U hebt toch een verantwoordelijkheid om bezig te zijn in de dingen van het Koninkrijk van God?
  2. Om een schatgraver te worden. Het Woord is een akker met een grote Schat.
  3. Om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Het doet goed om met elkaar, ouderen en jongeren, naar elkaar te luisteren. U leert van anderen en anderen leren van u.
  4. Om gebouwd en versterkt te worden in het geloof. Bouwen gaat steen voor steen. De Heilige Geest voegt geestelijke dingen met geestelijke dingen samen. Zo bouwt de Heilige Geest op en versterkt Hij.
  5. Om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Meewerken aan de opbouw van het lichaam van Christus. Dit was uw belofte bij uw belijdenis. Kennis van Schrift en Belijdenis ontbreken zo vaak, terwijl dit nodig is voor een goed functioneren van de gemeente.

Wij hebben geprobeerd u met bovenstaande redenen tot nadenken te zetten. Het is de moeite waard om de mannenvereniging te bezoeken. U en jij bent van harte welkom. Daarnaast zijn er ook de streekvergaderingen met een spreker.

Het bestuur van de mannenvereniging voor meer informatie:

Voorzitter: K.A. Tillema
T: 0418 – 67 13 42

Secretaris: B. van Maaren
T: 0418 – 67 19 79

Penningmeester: T. van Dalen
T: 0418 – 67 18 63

Algemeen-adjunct: A.J. van den Bogerd
T: 0418 – 67 27 42