Belijdeniscatechese – We willen als kerkenraad u en jij ook dit jaar van harte uitnodigen tot het volgen van de belijdeniscatechese het komende winterseizoen. Wellicht loopt u of jij er al een tijdje mee of het voor u/jou wel kan. Of zijn er de geloofsvragen, bijv. met betrekking tot de toe-eigening van het Heil: Is het wel voor mij? De kerk, hoe sta ik in het leven als christen, enz. Schroom dan niet om u/jou aan te melden. Belijdeniscatechese volgen betekend niet automatisch dat er belijdenis van het geloof gedaan moet worden. Wel kan het een middel zijn tot het doen van de openbare geloofsbelijdenis. Wilt u/jij eerst een gesprek, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Graag van tevoren opgeven i.v.m. het bestellen van de boeken. Daarom deze vroege uitnodiging. De avonden zullen D.V. worden gehouden vanaf dinsdag 19 september om 20.00 uur in de consistorie.