Zondagsschool Abia

De zondagsschool is bedoeld voor kinderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. We willen de kinderen bekend maken met Gods heilsdaden, in het bijzonder met Gods reddend handelen in Jezus Christus, opdat de kinderen tot geloof komen.

De zondagsschool wordt gehouden op zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in De Poort.  Er zijn 2 groepen:

  • groep 1 : 4 t/m   7 jaar
  • groep 2 : 8 t/m 12 jaar

Het zondagsschooljaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Wisseling van groep vindt plaats na de kerstvakantie. Tijdens het zondagsschooluur beginnen we met beide groepen tegelijk en openen met het zingen van psalmen en/of liederen en gebed.

Daarna gaan de groepen uiteen waar we in elke groep de psalm overhoren, het bijbelverhaal vertellen, en een verwerking maken die bij het bijbelverhaal hoort. We zingen nog psalmen en liederen en sluiten af met gebed.

Het bestuur van de zondagsschool voor meer informatie:

Voorzitter: Gerbert van Rossem
T: 0418 – 67 15 61