Kerkradio

(Chronisch) zieken en ouderen die (tijdelijk) niet de kerk kunnen bezoeken, hebben de mogelijkheid de
diensten via de kerkradio te beluisteren. Dit kan van tijdelijke aard zijn als u een paar weken niet naar de
kerk kunt, maar ook van blijvende aard zijn.
Contact : Diaken Johan van Putten
Telefoon : 0418-670891 of 06-11065381.
Email : johanvanputten1975@gmail.com

Opgenomen diensten

Wanneer u niet in de gelegenheid bent geweest om een kerkdienst bij te wonen of als u een kerkdienst wilt beluisteren, is er de mogelijkheid om deze dienst op een USB-stick te verkrijgen.
Ook kunt u de diensten tot 6 maanden terug beluisteren en downloaden via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube → Hervormde gemeente Zuilichem.
Afscheidsdiensten bij begrafenissen die vanuit kerkelijk centrum De Poort plaatsvinden worden
opgenomen en kunnen op een USB-stick worden aangeleverd.

Contact : Kerkrentmeester Bert van Maaren
Telefoon : 0418-671979 of 06-53546741
Email : bvmaaren@solconmail.nl