Kerkbode

Wekelijks is er de Hervormde Kerkbode van gemeenten op gereformeerde grondslag van de Protestantse
Kerk in Nederland in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Via de kerkbode wordt de gemeente op de
hoogte gehouden van de diverse activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Daarnaast zijn er berichten
van gemeenteleden die in moeite en verdriet of juist in blijdschap verkeren met de bedoeling dat u kunt
meeleven in gebed en gebaar.

De abonnementsprijs bedraagt € 11,- per half jaar, een digitaal abonnement bedraagt eveneens € 11,- per
half jaar en een postabonnement € 37,95 per half jaar. Voor een abonnement kunt u contact opnemen
met de wijkouderling, de scriba of de predikant.

Rechtstreeks met de administratie van de kerkbode kan ook:
Telefoon : 0418-672782 of 06-23159668
Email : hervormdekerkbode@ziggo.nl