Kerkbode

Wekelijks is er de Hervormde Kerkbode van gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de classis Bommel van de Protestantse Kerk in Nederland. Via de kerkbode wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die in de gemeente plaats vinden. Daarnaast zijn er berichten van gemeenteleden die in moeite en verdriet of juist in blijdschap verkeren met de bedoeling dat u kunt meeleven in gebed en gebaar.

De abonnementsprijs bedraagt € 10,- per half jaar en voor postabonnees € 18,- per half jaar.

Voor een abonnement kunt u contact opnemen met de wijkouderling.