Erediensten

Centraal in de gemeente staat de wekelijkse verkondiging van het Woord van God. We mogen elkaar als gemeente juist daar ontmoeten waar God ons ontmoeten wil, namelijk in Zijn huis, de kerk, waar Hij tot ons spreekt door middel van de prediking. De Heilige Geest wil de prediking gebruiken om ons hart voor Christus te winnen en om ons leven te vervullen met Zijn aanwezigheid. Daarom rekenen we op uw en jouw trouwe opkomst onder het Woord!

Iedere zondag worden twee diensten gehouden. De morgendienst begint om 9.30 uur en de avonddienst begint om 18.30 uur.

Daarnaast zijn er ook kerkdiensten op bijzondere dagen:

  • Op biddag (de 2e woensdag van maart) en dankdag (de 1e woensdag van november) zijn er ’s middags om 14.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur kerkdiensten. De diensten ’s middags zijn in het bijzonder op de kinderen afgestemd.
  • Er worden ook diensten belegd op de christelijke feestdagen als die niet op de zondag vallen: 1e en 2e Kerstdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.
  • Ook op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen zijn er kerkdiensten.