Zendingscommissie

Het doel van de zendingscommissie van de Hervormde Gemeente van Zuilichem is het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden.

De zendingscommissie bestaat uit een diaken en twee gemeenteleden. De zendingscommissie houdt zich onder andere bezig met:

  • Bestelling en verspreiding van het dagboek Een handvol koren dat jaarlijks verschijnt.
  • Bestelling van de folders en collectezakjes voor de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte van de GZB en telt 2e Pinksterdag de opbrengst van de collecte. Verzorgt tevens de overige zendingscollecten voor de GZB.
  • Aan het einde van elk kwartaal het legen van de zendingsbussen die achter in de kerk hangen.
  • Het verzamelen van de door de gemeenteleden gespaarde postzegels en kaarten.
  • Het onder de aandacht brengen van GZB-activiteiten in de kerkbode, zoals de uitnodiging voor de jaarlijkse zendingsdag die in Doorn wordt gehouden.
  • Verwerking van de door de GZB toegestuurde post en brengt die eventueel onder de aandacht van de gemeenteleden via de kerkbode.
  • Het bedenken en uitwerken van plaatselijke acties met als doel geld bijeen te brengen voor de GZB.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Mevr. M. van Heusden-van Ballegooijen
T: 0418 – 67 25 76

Mevr. A. van Rossem-van der Ree Doolaard
T: 0418 – 67 15 61