Zendingscommissie

Het doel van de zendingscommissie is het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) onder de
aandacht te brengen van de gemeenteleden. De zendingscommissie bestaat uit een diaken en twee
gemeenteleden en houdt zich onder andere bezig met:
• Bestelling en verspreiding van het dagboek Een handvol koren dat jaarlijks verschijnt.
• Bestelling van de folders en collectezakjes voor de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte van de GZB.
• Aan het einde van elk kwartaal het legen van de zendingsbussen die achter in de kerk hangen.
• Het onder de aandacht brengen van GZB-activiteiten in de kerkbode, zoals de uitnodiging voor de
jaarlijkse landelijke zendingsdag.
• Verwerking van de door de GZB toegestuurde post en brengt die eventueel onder de aandacht
van de gemeenteleden via de kerkbode.
• Het bedenken en uitwerken van plaatselijke acties met als doel geld bijeen te brengen voor de
GZB.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
Diaken Appie van der Leij
Telefoon : 0418-673220 of 06-51637865
Email : a.vdleij@upcmail.nl

Anneke van Rossem-van der Ree Doolaard
Telefoon : 0418-671561 of 06-12479969
Email : gerbertenanneke@kpnplanet.nl

Ina van Heusden-van Ballegooijen
Telefoon : 0418-672576 of 06-10521762
Email : inavh8@gmail.com