Website laatste keer bijgewerkt op 9-11-2019

Overdenking  Jesaja 40

Tekstgedeelte Jesaja 40 : 31
Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Vakantie, komt u uitgerust terug?

Vakantie daar kan een mens aan toe zijn, geestelijk en lichamelijk. Een gejaagd en onrustig leven, dan kan vakantie ons goed doen, op krachten komen.
Waar vinden we die. Ver weg of thuis?
Jesaja wijst ons een andere richting uit (vs 31) dat is de boodschap.
In Jesaja treffen we vermoeide mensen aan die leven in ballingschap het oordeel van God had zich voltrokken. De Heere neemt het niet als je God maar een beetje ruimte geeft. Daarom is de hemel boven het volk donker, en voelen ze zich van God verlaten (vs 27).
Denkt u ook niet diep in uw hart God heeft mij verlaten, Hij hoort mij niet meer?
De hemel lijkt gesloten, waar is God in deze wereld?
Wat merken we in de kerk?
Het kan zo stil zijn.
Misschien bidt u wel jaar en dag om bekering en er gebeurt niets, je wordt er moe en mat van.
Het lijkt wel op slot te zitten, of dat er nooit iets geweest is.
Wie herkent dit?
Luister dan naar Jesaja, hij heeft een boodschap voor u voor jou en mij. God is een bewogen God die toch naar Zijn volk om wil zien, (vs 27).
Waarom is mijn weg verborgen, er klinkt een licht verwijt in het woordje waarom.
Maar het is liefdevol bedoeld. Jesaja tekent Hem hier in Zijn grootheid, Hij is de eeuwige God, Hij doorziet de moeite van uw bestaan. Het is oneindig veel groter dan dat van ons. Hij is God en wij zijn mens.
Loopt u rond met levensraadsels?
Dat Hij nooit meer naar u omziet?
Put dan moed uit dit gedeelte.
De Heilige Geest wil u brengen naar een levende God, een levend vertrouwen. De Heere wordt nooit moe, Hij raakt nooit aan het einde van Zijn krachten. Hij staat altijd klaar om hen te versterken die moe en uitgeput zijn.
Zijn Naam staat met hoofdletters. HEERE!
Hij is de machtige Hij neemt de schuld van het volk weg. Die heerlijke God wil ook onze God zijn en komt vanavond naar ons toe als een God die zich met zondaren inlaat.
Hier komt Christus de enig geboren Zoon van de Vader, Hij wordt ons verkondigd.
Hij klemde zich aan de Vader vast, Hij werd gebroken opdat er voor ons verwachting zou zijn.
De tekst is met rode inkt geschreven het bloed van Christus, hier mag Hij aangeprezen worden het Lam van God.
Zou u Hem dan niet liefhebben, en voor Hem buigen?
Verwachten is een spannend woord, je wacht op iemand het is beloofd.
Dat is bij de Heere niet anders, Hij heeft ons de belofte gegeven, Hij komt, laten we letten op wat de Heere zegt.
Het is een gegronde verwachting, laat je dan zakken en zinken op de belofte van het evangelie.
Je mag pleiten op dat woord.
Ik ben het die de overtreding uitdelgt, daar mag je Hem aan houden.
Beloofd is beloofd.
Het kan een worsteling zijn, leg je leven eens naast de tekst…..
Welzalig hij die al zijn kracht alleen van Hem verwacht. Dan ben je een gezegend mens.
Die kracht krijg je van Jezus die Zijn kracht aan jou en u en mij wil geven.
Het lijkt op een afgeknakte boom waarin Jezus wil werken, dan brengt de Heilige Geest dat tot leven.
Dan zult u uw kracht vernieuwen.
Niet van onszelf, het is een gave van God.
De Heere schakelt je in om Zijn kracht kwijt te kunnen.
De tekst roept ons op tot ware recreatie tot herschepping. Dat gaat niet zonder Hem, dan wordt het een beetje uitrusten en leef je je oude leven verder. Daarom wordt je geroepen tot een leven met Hem dat is ware recreatie.
Het gaat om de Heere verwachten juist als je vermoeid bent, dan ben je niet aan vakantie toe maar aan Hem, lees ook in de vakantie je Bijbel om tot God te komen.
Opeens staat daar het woordje maar… jonge mensen in de kracht van hun leven, ook zij zegt Jesaja zullen moe worden, omdat het hun eigen kracht is ze verwachten het van zichzelf.
Niet van de Heere, eigen kracht omdat ze niet van genade willen leven. Indringend worden we hier gewaarschuwd met psalm 84 : 3 hoort u het en neemt u het ter harte?
Van huis uit is het alles zelf doen, totdat God het uit handen neemt.
Je gezondheid kan in een paar seconden veranderen, maar het woord in de kracht van de Heilige Geest houd je op de been.
Laten we dan niet voor onszelf leven maar uit de kracht van het woord. Waar U hem nederig te voet valt ontvangt u kracht uit de Heere.
Aan welke kant staat u?
Verwacht u uw kracht van uzelf of van de Heere?
Het beeld van de arend is treffend, alle die de Heere verwachten zij zullen hun vleugels uitslaan en opstijgen naar de hemel, daar ligt iets bevrijdends in. Uitgeslagen vleugels geeft ruimte.
Verwacht het van deze God en u zult merken dat Hij uw krachten vernieuwd gelijk die van een arend.
Dan kunt u verder in het leven vol ziekte en zorgen.
Dat geeft nieuwe moed, een gesterkt leven als we naar dat rustpunt kijken in en na de vakantie.
Toch kunnen we voort, Hem verwachten iedere dag.
Het is een diepere betekenis, dan worden alle dingen nieuw aan het eind van alle tijden, dan zal er geen ziekte en zorg meer zijn.
Dan zien we Hem in al Zijn glorie.
Verwacht de HEERE en hoop op Zijn woord.

Psalm 31 : 19

Bemint den HEER, Gods gunstgenoten;
Den HEER, Die vromen hoedt,
En straft het trots gemoed.
Zijt sterk; Hij zal u niet verstoten:
Hun geeft Hij moed en krachten,
Die hopend op Hem wachten.