Website laatste keer bijgewerkt op 14-4-2020

Coronavirus 

Geacht gemeentelid,
In overleg met de plaatselijke overheid hebben we besloten dat de kerkdiensten i.v.m. de corona maatregelen tot nader bericht alleen via internet, livestream en kerkradio te beluisteren zijn. Wij zullen als kerkenraad een ‘gewone dienst’ in de kerk houden, maar ons is geadviseerd daar geen kerkgangers bij te laten zijn.
We houden u via de website op de hoogte.
Wij hopen dat u begrip voor onze beslissing op kunt brengen, en dat u biddend achter ons staat.

Met een hartelijke groet,

Uw en jouw kerkenraad.

 

Verdere wijzigingen:

  • Alle gemeente- en kerkelijke activiteiten buiten de erediensten om, zijn tot nader bericht afgezegd. Dus er is geen catechisatie, ouderencontactmiddag, zondagsschool, club en Bijbelkring.
  • Het concert van het Urker Mannenkoor wordt verplaatst, een nieuwe datum hoort u nog. Het spreekt voor zich dat de gekochte kaarten geldig blijven.

 

We leven in een vreemde tijd. Een tijd waarin wij allemaal, jongeren en ouderen, de controle over ons leven verliezen. Het coronavirus verspreidt zich dezer dagen op grote schaal. Het virus houdt geen halt bij lands- of provinciegrenzen. Wij dachten dat we ons eigen leven helemaal in de hand hadden. Als de Heere God ons in de tijd één ding leert dan is het wel dat onze tijden in Gods hand zijn.
Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van het graf? Het antwoord is: niemand.
Wat blijft ons dan over? Onrust, angst of wanhoop…? Je zou het bijna denken, als je alleen maar naar het nieuws of journaal luistert waar elke dag grotere aantallen geïnfecteerden en doden voorbijkomen. Het is zeer aan te bevelen om in deze dagen en maanden goed naar onze overheid te luisteren.
Lees Romeinen 13 maar. Maar er is heel goed nieuws voor ons, en dat is dat iedere die in de Heere Jezus gelooft nieuw leven krijgt. Leven dat immuun is voor de dood. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie zijn hoop op Christus stelt, hoeft niet langer band te zijn voor de dood. Dan wordt je leven Christus en je sterven winst.
Dan krijg je een heel ander CORONA, namelijk Christus Onze Redder, Op Niemand Anders stel ik mijn vertrouwen.