Website laatste keer bijgewerkt op 30-01-2023

Beluisteren van kerkdiensten

U kunt de diensten rechtstreeks (en tot 6 maanden terug) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl, via de kerkradio en ook via YouTube.

Inkomsten uit collecten

Zolang er geen reguliere kerkdiensten mogelijk zijn verzoeken wij u om uw gaven over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeesters en/of diaconie.

Kerkrentmeesters: NL 70 RABO 0310 3026 68 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuilichem
Diaconie: NL15 RABO 0310 3019 12 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuilichem