Website laatste keer bijgewerkt op 09-04-2024

 

Beluisteren van kerkdiensten

U kunt de diensten rechtstreeks (en tot 6 maanden terug) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl, via de kerkradio en ook via YouTube.

Inkomsten uit collecten

Wij verzoeken u om uw gaven via de bank over te maken op de bankrekening van het College van kerkrentmeesters en/of het College van diakenen.

  • College van kerkrentmeesters : NL70 RABO 0310 3026 68 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuilichem
  • College van diakenen: NL15 RABO 0310 3019 12 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuilichem

Eventueel kunt u uw gaven ook in de collectezakken aan de uitgang doen.

Uw aandacht wordt ook gevraagd voor de GZB busjes aan de uitgang.